Documenten

In het menu aan de linkerzijde treft u de diverse documenten aan waar de gemeente Langedijk mee werkt.

INGEKOMEN STUKKEN
Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's, die gericht zijn aan de gemeenteraad. >> Bekijk de ingekomen stukken

BESLUITENLIJSTEN
Besluitenlijsten worden zo snel mogelijk na de vergadering gepubliceerd en worden in principe geplaatst bij de eerstvolgende vergadering. >> Bekijk de besluitenlijsten

BEANTWOORDING ARTIKEL 40-VRAGEN
De raadsleden hebben het recht om mondelinge en schriftelijke vragen te stellen aan het college. Dit worden artikel 40-vragen genoemd. >> Bekijk de beantwoording artikel 40-vragen

MOTIES
Een motie is een korte, gemotiveerde verklaring over een onderwerp voorzien van een mening, wens of verzoek daarover. >> Bekijk de moties

AMENDEMENTEN
Met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit of voorgestelde verordening worden gewijzigd. >> Bekijk de amendementen

REGLEMENT VAN ORDE
Op 26 september 2017 heeft de gemeenteraad een aangepast Reglement van Orde vastgetseld. Deze vindt u >> HIER.

JAARPLAN
Het jaarplan van de griffie 2018-2019 vindt u HIER.