Overzicht Amendement

Met een amendement kan een voorgesteld raadsbesluit of voorgestelde verordening worden gewijzigd. De tekst van een amendement moet direct kunnen worden opgenomen in het voorgenomen besluit. Voordat de raad tot stemming over het voorgenomen besluit over gaat, stemt het eerst over het amendement. Wordt het amendement aangenomen, dan wijzigt het voorgenomen besluit. Over het geamendeerde besluit wordt vervolgens weer door de raad gestemd. Op deze manier kunnen raadsleden direct de besluitvorming beïnvloeden.
Onderstaande overzicht bevat alle aangekondigde amendementen. Dit betekent niet dat deze ook daadwerkelijk zijn ingediend of aangenomen. Door middel van het audioverslag bij het agendapunt van de vergadering waar het amendement betrekking op had, hoort u of het amendement is ingediend en/of aangenomen. U kunt dit ook lezen in de besluitenlijst van de vergadering.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Exporteren naar

PDF Excel