Overzicht Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's die gericht zijn aan de gemeenteraad. Deze worden, zo nodig geanonimiseerd, op de website opgenomen. Van deze stukken wordt een overzicht gemaakt: de lijst ingekomen stukken. Deze lijst wordt in het eerstvolgende forum behandeld. Als de (burger)raadsleden vragen hebben over de inhoud of afhandeling van deze stukken, kunnen zij hier in het forum vragen over stellen. Om stukken te behandelen kunnen de (burger)raadsleden een bespreeknotitie maken voor behandeling in een volgend forum.
De lijst ingekomen stukken wordt in de aansluitende raad ter vaststelling aangeboden. 

De onderstaande indeling wordt hierbij gehanteerd:
Categorie A: brieven aan de raad, bevoegdheid college
Categorie B: brieven aan de raad, bevoegdheid raad - in handen stellen van het college ter advisering
Categorie C: brieven aan de raad, bevoegdheid raad
Categorie D: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s
Categorie E: overige stukken ter kennisname
Categorie F: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s, brieven aangaande verbonden partijen

De nummering die u bij de brieven aantreft betreft volgordenummering. Weergave van de stukken op deze pagina is op basis van publicatiedatum op de website en niet op basis van datum verzending of ontvangst.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (38)

Exporteren naar

PDF Excel

IS D09c. Overzicht aanpassingen aan het minimabeleid 2018-2020

IS-D09c-Overzicht-aanpassingen-aan-het-minimabeleid-2018-2020.pdf PDF, 103.16 KB

Metadata

Publicatie datum
21-04-2021
Laatst gewijzigd
21-04-2021 15:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS D09b. Uitkomsten armoedemonitor en inkomenseffectrapportage 2019

IS-D09b-Uitkomsten-armoedemonitor-en-inkomenseffectrapportage-2019.pdf PDF, 1.42 MB

Metadata

Publicatie datum
21-04-2021
Laatst gewijzigd
21-04-2021 15:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS D09a. Voortgangsnotitie minimabeleid en schuldenaanpak 2021

IS-D09a-Voortgangsnotitie-minimabeleid-en-schuldenaanpak-2021.pdf PDF, 553.03 KB

Metadata

Publicatie datum
21-04-2021
Laatst gewijzigd
21-04-2021 15:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS D09. Raadsmemo 20-04-21, Voortgang beleidskader Minimabeleid 2017-2020

IS-D09-Raadsmemo-20-04-21-Voortgang-beleidskader-Minimabeleid-2017-2020.pdf PDF, 108.2 KB

Metadata

Publicatie datum
21-04-2021
Laatst gewijzigd
21-04-2021 15:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Motie Paviljoen Dijk en Waard SDW VVD CU CDA LDW_aangepast

Motie-Paviljoen-Dijk-en-Waard-SDW-VVD-CU-CDA-LDW-aangepast.pdf PDF, 82.24 KB

Metadata

Publicatie datum
20-04-2021
Laatst gewijzigd
20-04-2021 19:42
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E26. Ledenbrief VNG, Aanjaagteam Digitale toegankelijkheid

IS-E26-Ledenbrief-VNG-Aanjaagteam-Digitale-toegankelijkheid.PDF PDF, 2.35 MB

Metadata

Publicatie datum
20-04-2021
Laatst gewijzigd
20-04-2021 10:13
Zichtbaarheid
Openbaar

Erratum Secundaire begroting 2021

Erratum-Secundaire-begroting-2021.pdf PDF, 46.8 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2021
Laatst gewijzigd
19-04-2021 16:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Brief_ AJongenelen_ingezetenschap_2021

Brief-AJongenelen-ingezetenschap-2021.pdf PDF, 36.56 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2021
Laatst gewijzigd
19-04-2021 15:08
Zichtbaarheid
Openbaar

Raadsvoorstel_ Secundaire begroting 2021 2004-raad 24_aangepast

Raadsvoorstel-Secundaire-begroting-2021-2004-raad-24-aangepast.pdf PDF, 504.38 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2021
Laatst gewijzigd
19-04-2021 16:24
Zichtbaarheid
Openbaar

Bijlage MIP 2021-2024 19042021_aangepast

Bijlage-MIP-2021-2024-19042021-aangepast.pdf PDF, 144.39 KB

Metadata

Publicatie datum
19-04-2021
Laatst gewijzigd
19-04-2021 16:24
Zichtbaarheid
Openbaar