Overzicht Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's die gericht zijn aan de gemeenteraad. Deze worden, zo nodig geanonimiseerd, op de website opgenomen. Van deze stukken wordt een overzicht gemaakt: de lijst ingekomen stukken. Deze lijst wordt in het eerstvolgende forum behandeld. Als de (burger)raadsleden vragen hebben over de inhoud of afhandeling van deze stukken, kunnen zij hier in het forum vragen over stellen. Om stukken te behandelen kunnen de (burger)raadsleden een bespreeknotitie maken voor behandeling in een volgend forum.
De lijst ingekomen stukken wordt in de aansluitende raad ter vaststelling aangeboden. 

De onderstaande indeling wordt hierbij gehanteerd:
Categorie A: brieven aan de raad, bevoegdheid college
Categorie B: brieven aan de raad, bevoegdheid raad - in handen stellen van het college ter advisering
Categorie C: brieven aan de raad, bevoegdheid raad
Categorie D: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s
Categorie E: overige stukken ter kennisname
Categorie F: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s, brieven aangaande verbonden partijen

De nummering die u bij de brieven aantreft betreft volgordenummering. Weergave van de stukken op deze pagina is op basis van publicatiedatum op de website en niet op basis van datum verzending of ontvangst.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (0)

Exporteren naar

PDF Excel