Overzicht Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's die gericht zijn aan de gemeenteraad. Deze worden, zo nodig geanonimiseerd, op de website opgenomen. Van deze stukken wordt een overzicht gemaakt: de lijst ingekomen stukken. Deze lijst wordt in het eerstvolgende forum behandeld. Als de (burger)raadsleden vragen hebben over de inhoud of afhandeling van deze stukken, kunnen zij hier in het forum vragen over stellen. Om stukken te behandelen kunnen de (burger)raadsleden een bespreeknotitie maken voor behandeling in een volgend forum.
De lijst ingekomen stukken wordt in de aansluitende raad ter vaststelling aangeboden. 

De onderstaande indeling wordt hierbij gehanteerd:
Categorie A: brieven aan de raad, bevoegdheid college
Categorie B: brieven aan de raad, bevoegdheid raad - in handen stellen van het college ter advisering
Categorie C: brieven aan de raad, bevoegdheid raad
Categorie D: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s
Categorie E: overige stukken ter kennisname
Categorie F: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s, brieven aangaande verbonden partijen

De nummering die u bij de brieven aantreft betreft volgordenummering. Weergave van de stukken op deze pagina is op basis van publicatiedatum op de website en niet op basis van datum verzending of ontvangst.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (79)

download

Exporteren naar

PDF Excel

Beantwoording 2 technische vragen Ontwikkelkrediet IKC Sint Pancras gesteld in de de forumvergadering

Beantwoording-2-technische-vragen-Ontwikkelkrediet-IKC-Sint-Pancras-gesteld-in-de-de-forumvergadering.pdf PDF, 51.09 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 14:03
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E25a. Bijlage bij motie gemeente Lelystad betreffende huisvesting vergunninghouders

IS-E25a-Bijlage-bij-motie-gemeente-Lelystad-betreffende-huisvesting-vergunninghouders.PDF PDF, 1018.03 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E26. Beantwoording art 35 vragen Groenlinks Langedijk ontwikkelt met Cultuur

IS-E26-Beantwoording-art-35-vragen-Groenlinks-Langedijk-ontwikkelt-met-Cultuur.pdf PDF, 119.06 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E27. Nieuwsbrief RPA nhn

IS-E27-Nieuwsbrief-RPA-nhn.pdf PDF, 25.24 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E28. Verslag verkeers- en geluidssituatie Westeinde Broek op Langedijk

IS-E28-Verslag-verkeers-en-geluidssituatie-Westeinde-Broek-op-Langedijk.pdf PDF, 746.57 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E29. Brief brancheverenigingen Infra betreffende inspiratie voor de begroting

IS-E29-Brief-brancheverenigingen-Infra-betreffende-inspiratie-voor-de-begroting.pdf PDF, 203.99 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E23. Motie gemeente Wormerland omgevingsverordening provincie

IS-E23-Motie-gemeente-Wormerland-omgevingsverordening-provincie.PDF PDF, 1.68 MB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E24. VNG reactie op Rijksbegroting

IS-E24-VNG-reactie-op-Rijksbegroting.pdf PDF, 24.62 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E25. Motie gemeente Lelystad betreffende huisvesting vergunninghouders

IS-E25-Motie-gemeente-Lelystad-betreffende-huisvesting-vergunninghouders.PDF PDF, 941.6 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 11:44
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E32. Aangenomen amendement concept bod RES NHN Heerhugowaard

IS-E32-Aangenomen-amendement-concept-bod-RES-NHN-Heerhugowaard.pdf PDF, 204.96 KB

Metadata

Publicatie datum
28-09-2020
Laatst gewijzigd
28-09-2020 12:59
Zichtbaarheid
Openbaar