Overzicht Ingekomen stukken

Ingekomen stukken zijn documenten zoals brieven, mails en memo's die gericht zijn aan de gemeenteraad. Deze worden, zo nodig geanonimiseerd, op de website opgenomen. Van deze stukken wordt een overzicht gemaakt: de lijst ingekomen stukken. Deze lijst wordt in het eerstvolgende forum behandeld. Als de (burger)raadsleden vragen hebben over de inhoud of afhandeling van deze stukken, kunnen zij hier in het forum vragen over stellen. Om stukken te behandelen kunnen de (burger)raadsleden een bespreeknotitie maken voor behandeling in een volgend forum.
De lijst ingekomen stukken wordt in de aansluitende raad ter vaststelling aangeboden. 

De onderstaande indeling wordt hierbij gehanteerd:
Categorie A: brieven aan de raad, bevoegdheid college
Categorie B: brieven aan de raad, bevoegdheid raad - in handen stellen van het college ter advisering
Categorie C: brieven aan de raad, bevoegdheid raad
Categorie D: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s
Categorie E: overige stukken ter kennisname
Categorie F: ter kennis van de raad te brengen collegebesluiten en -memo’s, brieven aangaande verbonden partijen

De nummering die u bij de brieven aantreft betreft volgordenummering. Weergave van de stukken op deze pagina is op basis van publicatiedatum op de website en niet op basis van datum verzending of ontvangst.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (48)

download

Exporteren naar

PDF Excel

IS E13. Brief van provincie NH, Goedkeuren besluit spoedaanvraag Het Baken

IS-E13-Brief-van-provincie-NH-Goedkeuren-besluit-spoedaanvraag-Het-Baken.PDF PDF, 1.81 MB

Metadata

Publicatie datum
22-01-2021
Laatst gewijzigd
22-01-2021 10:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E12. Uitnodiging aan bewoners digitale bijeenkomst in gesprek over duurzame ener-gie

IS-E12-Uitnodiging-aan-bewoners-digitale-bijeenkomst-in-gesprek-over-duurzame-ener-gie.pdf PDF, 73.96 KB

Metadata

Publicatie datum
22-01-2021
Laatst gewijzigd
22-01-2021 10:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E16. Veiligheidsregio NHN, Nieuwsbrief coronavirus – update 40

IS-E16-Veiligheidsregio-NHN-Nieuwsbrief-coronavirus-update-40.pdf PDF, 24.41 KB

Metadata

Publicatie datum
22-01-2021
Laatst gewijzigd
22-01-2021 10:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E15. Ontwikkelingsbedrijf NHN, Nieuwsbrief 21-1-21

IS-E15-Ontwikkelingsbedrijf-NHN-Nieuwsbrief-21-1-21.pdf PDF, 25.87 KB

Metadata

Publicatie datum
22-01-2021
Laatst gewijzigd
22-01-2021 10:27
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E14. Ontwikkelingsbedrijf NHN, Nieuwsbrief Aandeelhouders 1

IS-E14-Ontwikkelingsbedrijf-NHN-Nieuwsbrief-Aandeelhouders-1.pdf PDF, 930.2 KB

Metadata

Publicatie datum
22-01-2021
Laatst gewijzigd
22-01-2021 10:27
Zichtbaarheid
Openbaar

Agenda_cie_SD_27_januari_2021

Agenda-cie-SD-27-januari-2021.pdf PDF, 74.84 KB

Metadata

Publicatie datum
21-01-2021
Laatst gewijzigd
21-01-2021 12:28
Zichtbaarheid
Openbaar

IS D04. Raadsmemo Programma Klimaatrobuustheid

IS-D04-Raadsmemo-Programma-Klimaatrobuustheid.pdf PDF, 97.65 KB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2021
Laatst gewijzigd
19-01-2021 10:31
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E08. Raadsinformatiebrief HHW, Start herinrichting Gildestraat

IS-E08-Raadsinformatiebrief-HHW-Start-herinrichting-Gildestraat.pdf PDF, 268.51 KB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2021
Laatst gewijzigd
19-01-2021 10:22
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E08a. bijlage 1 bomenkeuze

IS-E08a-bijlage-1-bomenkeuze.pdf PDF, 886.19 KB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2021
Laatst gewijzigd
19-01-2021 10:22
Zichtbaarheid
Openbaar

IS E08b. bijlage 2 beplantingskeuze 1

IS-E08b-bijlage-2-beplantingskeuze-1.pdf PDF, 622.44 KB

Metadata

Publicatie datum
19-01-2021
Laatst gewijzigd
19-01-2021 10:22
Zichtbaarheid
Openbaar