A.G.W. (Ad) Jongenelen

A.G.W. (Ad) Jongenelen

 

- Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk

- Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Geestmerambacht (onbezoldigd)

- Lid Algemeen Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst NHN (onbezoldigd)

- Lid Dagelijks Bestuur Regionale Uitvoeringsdienst NHN (onbezoldigd)

- Lid Landelijk overleg DB’s van alle OD Nederland en VNG (onbezoldigd)