B.J.N. (Bert) Fintelman

B.J.N. (Bert) Fintelman

Foto van B.J.N. (Bert) Fintelman

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Portefeuille

 • Jeugd(zorg) en Jongeren
 • Ouderen
 • Onderwijs 
 • Werk en Inkomen
 • Zorg/Wmo
 • Openbare werken (w.o. groen, reiniging, onderhoud wegen en riolering, begraafplaatsen, waterbeheer en nutsvoorzieningen)
 • Subsidiebeleid 
 • Volksgezondheid
 • Duurzaamheid
 • Minderhedenbeleid
 • Vrijwilligersbeleid
 • Bibliotheekwerk
 • Dierenwelzijn
 • Regionale samenwerking
 • Dorpswethouder Sint Pancras en Koedijk