College van B&W

College van B&W

Logo van College van B&W
Aantal zetels: nvt
E-mail adres:
Contact informatie:

Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college voert besluiten van de raad uit en bereidt zelf ook besluiten voor. Het college is verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad.

Burgemeester
J.Th. Hoekema

Loco-burgemeesters
1. P.J. Beers
2. J. Nieuwenhuizen
3. G.J. Rep

Onderlinge vervanging wethouders
Wethouders Nieuwenhuizen en Rep treden op als elkaars vervanger. Wethouders Beers en burgemeester Hoekema treden op als elkaars vervanger.


Directie/gemeentesecretaris 
De heer E. (Erik) Annaert is directeur en daarnaast 1e adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.

Leden

Foto van J.Th. (Jan) Hoekema J.Th. (Jan) Hoekema (burgemeester)
Foto van E. (Erik) Annaert E. (Erik) Annaert (secretaris/directeur)
Foto van P.J. (Jan Piet) Beers P.J. (Jan Piet) Beers (wethouder)
Foto van G.J. (Gerard) Rep G.J. (Gerard) Rep (wethouder)