drs. J.F.N (Hans) Cornelisse

drs. J.F.N (Hans) Cornelisse

Foto van drs. J.F.N (Hans) Cornelisse

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

 

  • Bestuurlijke organisatie en coördinatie
  • Algemeen bestuur
  • Representatie
  • Democratie en burgerparticipatie
  • Openbare orde en veiligheid
  • Drank- & Horecabeleid
  • Integriteitbeleid
  • Klachtenbehandeling en behandeling bezwaar- en beroepschriften
  • Handhaving