drs. J.F.N (Hans) Cornelisse

drs. J.F.N (Hans) Cornelisse

  • Voorzitter 4 mei comité
  • Lid Brandweercommissie Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
  • Lid van het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht 
  • Lid van het algemeen bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht
  • Beschermheerschap van North Holland Horse Trails (NHTT)

Alle functies zijn onbezoldigd.