L.A.M. (Leontien) Kompier

L.A.M. (Leontien) Kompier

- Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio (onbezoldigd)

- Lid Commissie Bestuur en Veiligheid VNG (onbezoldigd)

- Lid Brandweerkamer (onbezoldigd)

- Voorzitter Stuurgroep CTER (Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering; onbezoldigd)

- Lid LRT (Landelijke Regie Tafel; onbezoldigd)

- Lid Maatschappelijke Adviesraad Staatsbosbeheer Groningen (onbezoldigd) 

- Lid Adviescommissie veenkoloniën Provincie SNN (onbezoldigd)