M.L. (Marcel) Reijven

M.L. (Marcel) Reijven

- Lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar lichaam vuilverbranding Alkmaar e.o.

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Geestmerambacht

- Lid Algemeen Bestuur GGD

- Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

- Plaatsvervangend lid Gemeenschappelijke regeling Cocensus

- Lid bestuurlijk team Halte Werk

- Lid Raad van Toezicht Stichting WNK Support

- Lid Raad van Toezicht Stg WNK Participatiebevordening

- Directeur-eigenaar bij J-A-R Juridisch advies (bezoldigd)