N. (Klaas) Zwart

N. (Klaas) Zwart

- Voorzitter Stichting Netwerk (Oostvoorne) (onbezoldigd)

- Lid Steering group EWHN (European Work Hazard Network) (onbezoldigd)

- Voorzitter werkgroep Internationale zaken FNV metaal (onbezoldigd)

- Voorzitter vakbondsbrede werkgroep pensioenen sociale eenheid Tata IJmuiden (onbezoldigd)

- secretaris millenniumcomité Langedijk

Zie het interview met Klaas Zwart in Langedijk informeert nr. 122 ( blz. 4)