Vergaderingen

Op deze website kunt u alle forum- en raadsvergaderingen live volgen.
Na afloop vindt u alle videobestanden terug in het archief. (Vóór 1 september 2019 werden de vergaderingen opgenomen via audioregistratie.)

! Vanwege de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is het niet mogelijk om vergaderingen in persoon bij te wonen. 

Wilt u als inwoner of belanghebbende in- of meespreken over één van de geagendeerde onderwerpen tijdens een forumvergadering? Dan verzoeken wij u vriendelijk om uiterlijk 12:00 uur op de dag van de vergadering een e-mail te sturen aan griffie@gemeentelangedijk.nl  U hoort dan van de griffie hoe u kunt inspreken met inachtneming van de "corona-regels". U kunt uw inspreektekst ook schriftelijk indienen via e-mail (griffie@gemeentelangedijk.nl).

VERGADERSCHEMA 2021

Bestuursorganen

 
Gearchiveerde bestuursorganen