VergaderingVergadering van College van B&W besluitenlijst
Datum: 16-10-2012 09:30 uur


Algemene bijlage
121016openbaar.pdf (pdf, 80.9 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage