Vergadering



Vergadering van College van B&W besluitenlijst
Datum: 31-10-2013 09:30 uur


B&W kamer
0
0
Algemene bijlage
besluitenlijst 131031 openbaar.pdf (pdf, 51.9 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage