Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

VergaderingVergadering van College van B&W besluitenlijst
Datum: 17-12-2019 11:30:00 uur


B&W kamer
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage