VergaderingVergadering van Forum 2 A
Datum: 04-12-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.A. Hofman
Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers
0
4
2
Algemene bijlage
Beantwoording technische vragen forum 2A (pdf, 1.57 MB)
Beantwoording technische vragen forum 2A fractie CDA (pdf, 219.03 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage