VergaderingVergadering van Forum 2 A
Datum: 12-03-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.A. Hofman
Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers
0
8
7
1
Algemene bijlage
Agenda Forum 2A 12 maart 2019 (pdf, 98 kB)
Beantwoording technische vragen forum 2A (pdf, 3 MB)
Bijlage bij vraag HvL D66 tracekeuze Achterburggracht Machinesloot (pdf, 223.5 kB)
Beantwoording technische vragen GroenLinks forum 15-1-12 (pdf, 105.1 kB)
Nagekomen beantwoording technische vragen forum 2A (pdf, 125.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage