VergaderingVergadering van Forum 2 A
Datum: 02-07-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.A. Hofman
Griffier: G.J. de Graaf
0
10
Algemene bijlage
1072019 Nog te beantwoorden technische vragen jaarrekening 2018 na inloopavond (pdf, 119.3 KB)
1072019 Nog te beantwoorden schriftelijke technische vragen CU Jaarstukken 2018 (pdf, 156.55 KB)
Erratum jaarstukken 2018 (pdf, 192.63 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage