VergaderingVergadering van Forum Dorp en Ruimte
Datum: 26-11-2019 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: E. Nieuwland-Rijs
Griffier: R. Vennik
0
2
8
3
3
3
1
Algemene bijlage
Agenda Forum D&R 26-11-19 (pdf, 102.2 KB)
Beantwoording technische vragen forum D&R (pdf, 269.12 KB)
Beantwoording vraag 1 HvL D66, APV (pdf, 13.52 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage