VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 03-09-2019 20:00:00 uur


Forumzaal
Voorzitter: E. Nieuwland-Rijs
Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers
0
2
0
50
8
4
5
5
5
Algemene bijlage
Agenda Forum MSF 03-09-19 (pdf, 114.3 kB)
Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 244.9 kB)
Beantwoording technische vragen forum MSF versie 2 (pdf, 249.1 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage