VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 26-11-2019 20:00 uur


Forumzaal
Voorzitter: H. de Graaf
Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers
0
3
0
71
Griffier: R. Vennik
0
Griffier: N.A.J. Rutgers-Segers
4
5
15
4
3
3
5
Algemene bijlage
Agenda Forum MSF 26-11-19 (pdf, 131.58 KB)
Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 455.45 KB)
Beantwoording technische vragenIS B01 en B02, 5G (pdf, 168.41 KB)
Bijlage I Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid gem. Langedijk 2003 (pdf, 113.85 KB)
Reactie op politieke vraag forum MSF 26 nov IS E07 (pdf, 113.18 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage