VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 09-03-2021 20:00:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: A.E. Kloosterboer
Griffier: R. Vennik
0
2
0
42
4
2
3
4
Algemene bijlage
Agenda MSF 09-03-21 (pdf, 126.8 kB)
MSF Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 2.9 MB)
IS D05 GroenLinks Taakvelden sociaal domein_antwoorden vragen (pdf, 156.4 kB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage