VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 12-01-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: H. de Graaf
Griffier: R. Vennik
0
2
0
95
Algemene bijlage
Agenda MSF 12-01-21 (pdf, 125.1 KB)
Beantwoording technische vragen forum MSF 12-01-21 (pdf, 828.41 KB)
Bijlage bij vraag 1 KL over IS D02, Historisch-geografische inventarisatie - lite rapport (pdf, 3.59 MB)
Bijlage bij vraag1 KL over IS D02, monumenten en beeldbepalende panden_S_Bij1812786_1 (pdf, 113.14 KB)
Bijlage bij vraag 1 KL over IS D02, ERF GOED Archeologienota (pdf, 9.38 MB)
Bijlage bij vraag 2 KL over IS D07 Westrand (pdf, 2.29 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage