VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 22-06-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
0
2
0
67
3
4
3
3
0
Algemene bijlage
Agenda MSF 22-06-21 (pdf, 115.65 KB)
V2 Beantwoording technische vragen forum MSF 22 juni (pdf, 1.27 MB)
Jaarrekening 2020 vraag kosten WMO (pdf, 30.44 KB)
2011 - Museum Broeker Veiling rapport HE (pdf, 1.6 MB)
Menukaart Duurzame Mobiliteit Noord-Holland en Flevoland (v2)1 (pdf, 2.51 MB)
NH_duurzame_mobiliteit_totaal (pdf, 3.2 MB)
Erratum jaarstukken 2020 (pdf, 420.4 KB)
Beantwoording technische vragen jaarrekening 2020 gemeente Langedijk (pdf, 366.24 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage