VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 28-09-2021 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H. de Graaf
Griffier: B. de Jong
0
1
0
24
6
4
10
7
2
Algemene bijlage
Agenda MSF 28-09-21 (pdf, 118.68 KB)
28-09-2021 Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 1.69 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage