VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 08-04-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: F.H.A. de Boer
Griffier: J.H. Spaak
0
2
0
61
3
2
7
Algemene bijlage
Agenda MSF 08-04-21 (pdf, 126.52 KB)
MSF Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 3.05 MB)
Beantwoording technische vragen - incidentele subsidieaanvraag verduurzaming SSL - Bijlage 1 bij vraag 1 DenW (pdf, 1.02 MB)
Beantwoording technische vragen - incidentele subsidieaanvraag verduurzaming SSL - Bijlage 2 bij vraag 1 DenW (pdf, 1.12 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage