VergaderingVergadering van Forum Mens, Samenleving en Financiën
Datum: 08-02-2021 20:00 uur


Digitaal vergaderen
Voorzitter: E. Nieuwland-Rijs
Griffier: R. Vennik
0
1
0
39
0
4
4
6
2
10
Algemene bijlage
Agenda MSF 08-02-21 (pdf, 126.56 KB)
Beantwoording technische vragen forum MSF (pdf, 2.21 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage