VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-09-2012 21:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
2
1
1
1
1
1
3
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage