VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-11-2012 22:15 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
1
1
1
2
3
1
5
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage