VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-11-2013 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
20.00 uur 0
0
0
0
21.30 uur 0
1
0
0
0
0
22.45 uur 0
0
Algemene bijlage
131015 Aangepast overzicht Reserves Programmabegroting 2014.pdf (pdf, 199.66 KB)
131015 Aangepaste paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing Programmabegroting 2014.pdf (pdf, 189.96 KB)
131104 Beantwoording technische vragen Programmabegroting 2014 versie 4 november 2013.pdf (pdf, 580.14 KB)
131112 Beantwoording AANVULLENDE technische vragen Programmabegroting 2014.pdf (pdf, 101.55 KB)
A1 HvlD66 Kleurrijk Langedijk Dorpsbelang Langedijk begroting 2014 - vaartoezicht.pdf (pdf, 236.11 KB)
A10 VVD Begroting 2014 - MIP.pdf (pdf, 201.17 KB)
A11 (nieuw aangepast) GroenLinks - Pesioenopbouw APPA.pdf (pdf, 38.6 KB)
A11 a bijalge bij A11 - circulaire-wet-aanpassing-pensioenleeftijd-appa.pdf (pdf, 256.98 KB)
A11 GroenLinks - pensioenopbouw APPA.pdf (pdf, 342.95 KB)
A12 CDA begroting 2012 - begraafplaats BOL.pdf (pdf, 256.52 KB)
A13 CDA bedgroting 2014 - taakstelling subsidies en accommodaties .pdf (pdf, 262.11 KB)
A14 CDA begroting 2014 - budget millenniumcomité.pdf (pdf, 257.46 KB)
A2 KL DL PvdA begroting 2014 - Langedijk Informeert.pdf (pdf, 102.77 KB)
A3 DL HvlD66 PvdA begroting 2014 - Vrijwilligersprijs.pdf (pdf, 105.43 KB)
A4 DL PvdA begroting 2014 - Aframen budget interactief werken met platforms.pdf (pdf, 83.07 KB)
A5 DL HvlD66 PvdA begroting 2014 - Millenniumgemeente.pdf (pdf, 103.91 KB)
A6 DL HvlD66 PvdA begroting 2014 - Rekenkamer.pdf (pdf, 103.56 KB)
A7 HvlD66 restwerken Twuyverhoek.pdf (pdf, 121.72 KB)
A8 GroenLinks - milieustraat.pdf (pdf, 310.59 KB)
A9 VVD Begroting 2014 - restwerken Twuyverhoek.pdf (pdf, 180.66 KB)
Agenda raadsavond 1311 12.pdf (pdf, 34.21 KB)
M1 CU begroting 2014 - zwemmen in Langedijk.pdf (pdf, 81.96 KB)
M2 CU begroting 2014 - zelfbedieningbalie.pdf (pdf, 51.58 KB)
M3 CU begroting 2014 - De Binding.pdf (pdf, 59.33 KB)
M4 (nieuw en aangepast) Kleurrijk Langedijk - JOGG.pdf (pdf, 104.76 KB)
M4 KL MOTIE begroting 2014 - JOGG .pdf (pdf, 104.76 KB)
M5 KL MOTIE BEGROTING 2014 Vrijwilligersprijs.pdf (pdf, 78.24 KB)
M6 (nieuw aangepast) GroenLinks - pensioenopbouw APPA (2).pdf (pdf, 342.72 KB)
Overzicht ingediende moties en amendementen (2).pdf (pdf, 84.09 KB)
Overzicht ingediende moties en amendementen.pdf (pdf, 83.83 KB)
Programmabegroting 2014 vastgesteld door Raad 2013-11-12.pdf (pdf, 2.15 MB)
Programmabegroting 2014.pdf (pdf, 1.64 MB)
Uitbreiding begraafplaats Broek op Langedijk en kostendekkendheid grafrechten.pdf (pdf, 5 MB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage