VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 19-11-2013 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
0
1
1
1
0
1
1
0
10
2
1
2
2
0
0
Algemene bijlage
Agenda raadsvergadering 19 november 2013.pdf (pdf, 12.53 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage