VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-02-2013 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
1
2
1
0
1
4
4
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage