VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 12-11-2014 20:30 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
0
1
0
0
0
0
Algemene bijlage
141104 Beantwoording technische vragen PB15 - versie dinsdag 4 nov 2014.pdf (pdf, 552.27 KB)
141110 Beantwoording technische vragen CDA Programmabegroting 2015 - versie maandag 10 nov 14.pdf (pdf, 130.9 KB)
Agenda raadsavond 14 11 12.pdf (pdf, 27.82 KB)
begroting 2015 amendement HvLD66 afvalstoffen.pdf (pdf, 129.47 KB)
Begroting 2015 amendement PvdA Meerjarenperspectief.pdf (pdf, 190.42 KB)
Begroting 2015 amendement PvdA Cultuur Muziekeducatie (2).pdf (pdf, 70.21 KB)
Begroting 2015 Motie CU Hanteerbaarheid begroting Versie 3.pdf (pdf, 186.39 KB)
Begroting 2015 motie HvLD66 OOV verdeelsleutel Veiligheidsregio 9 (versie 3).pdf (pdf, 323.68 KB)
Begroting-2015-amendement-PvdA--Meerjarenperspectief1_gedeeld.pdf (pdf, 229.24 KB)
Motie CU Hanteerbaarheid begroting 05112014 versie 4.pdf (pdf, 187.49 KB)
Programmabegroting 2015 2014-10-24 21.11 uur.pdf (pdf, 1.5 MB)
Programmabegroting 2015 Lasten en Baten per programma blz 65 en 66 (versie 14-10-24 21.11 uur).pdf (pdf, 78.19 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage