VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-03-2014 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: J. van den Bogaerde
0
0
0
0
1
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage