VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 10-11-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
0
18
12
0
Algemene bijlage
151106 Erratum Programmabegroting 2016 Belastingverordeningen en Motie Tijdelijke opvang asielzoekers.pdf (pdf, 495.07 KB)
151106 Notitie stand van zaken invoering Precario.pdf (pdf, 83.35 KB)
151106 Notitie toeristenbelasting en forensenbelasting n.a.v. forumvergadering 03-11-2015.pdf (pdf, 310 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage