VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 15-12-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
12
1
2
2
0
1
2
2
2
5
4
4
18
2
13
9
Algemene bijlage
Beantwoording technische vragen PvdA precarioverordening.pdf (pdf, 201.68 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage