VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 22-09-2015 21:15 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage