VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 23-06-2015 19:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
1
1
1
4
0
Algemene bijlage
150623 Beantwoording aanvullende vragen forumbehandeling van de Jaarstukken 2014 Gedempte Veert.pdf (pdf, 204.49 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage