VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 24-03-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
1
0
1
2
5
2
2
0
Algemene bijlage
Motie vreemd aan de agenda, besluitvorming verdeelsleutel VeiligheidsregioNHN.pdf (pdf, 378.2 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage