VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 27-08-2015 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
0
13
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage