VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 31-05-2016 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.F.N. Cornelisse
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
Griffier: J.H. Spaak
1
Griffier: G.C.I. Kager
0
1
1
2
3
7
10
4
9
18
6
8
10
9
9
1
3
0
Algemene bijlage
02-Raadsagenda 31 mei 2016.pdf (pdf, 85.67 KB)
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage