VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 14-11-2017 20:00 uur


Raadzaal
0
Voorzitter: J.Th. Hoekema
Griffier: G.J. de Graaf
1
1
1
1
6
7
2
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage