VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 26-09-2017 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: J.Th. Hoekema
Griffier: G.J. de Graaf
0
3
1
0
0
2
1
1
1
1
3
2
4
4
5
1
2
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage