Vergadering



Vergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-06-2017 14:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H. de Graaf
Griffier: G.J. de Graaf
0
0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage