VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 17-07-2018 20:00:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
1
1
1
4
1
1
4
3
5
4
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage