VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 18-09-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
1
1
1
15
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage