VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 25-09-2018 20:00 uur


Raadzaal
0
0
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
3
1
1
7
4
4
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage