VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 30-10-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
0
1
1
3
2
4
5
8
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage