VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 06-03-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: H. de Graaf
Griffier: G.J. de Graaf
0
1
2
2
1
1
5
3
4
6
3
5
2
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage