VergaderingVergadering van Gemeenteraad
Datum: 08-05-2018 20:00 uur


Raadzaal
Voorzitter: L.A.M. Kompier
Griffier: G.J. de Graaf
0
2
4
1
2
3
3
4
3
3
Griffier: J.H. Spaak
0
Griffier: G.J. de Graaf
1
1
1
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage